Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20220715.2